- Bylaugets tiltag

Siden stiftelsen i januar 2019 har bylauget arbejdet på en række forskellige tiltag. Nogle tiltag har allerede givet resultat, medens andre fortsat viderebehandles.

Eksempelvis er det lykkedes at Bylaugets bestyrelse at indgå en aftale med Fibia om at få etableret fibernet i Lidemark for en meget begrænset brugerbetaling. Fibernettet forventes etableret i 2020.

Bestyrelserne i bylauget og forsamlingshuset har på flere møder drøftet hvordan bylauget kan anvende forsamlingshuset til fællesaktiviteter m. v. Resultatet af disse drøftelser er en samarbejdsaftale, der bl. a. giver bylauget rige muligheder for at tilrettelægge aktiviteter i forsamlingshuset. Vedrørende fremgangsmåde for dette – se under “Bliv medlem”.
Samarbejdsaftalen giver også mulighed for at skabe en fælles front i forhold til kommune og andre offentlige myndigheder, skaffe fondsmidler til forsamlingshusets udvikling og udvikle en fælles kommunikationsgrænseflade i forhold til Lidemarks beboere og forsamlingshusets andelshavere.

Et eksempel på samarbejdet mellem bestyrelserne i bylauget og forsamlingshuset er den netop lancerede hjemmeside for Lidemark By, der er udviklet af bylauget og forsamlingshuset i fællesskab og afløser forsamlingshusets noget bedagede hjemmeside.
Den ny hjemmeside er etableret med nyttige informationer og links for beboere og tilflyttere samt en kalender, der viser planlagte aktiviteter og hvornår forsamlingshuset er ledigt.

Bylaugets bestyrelse har desuden haft drøftelser og møde med ETK med henblik på at få gennemført nogle af de ideer, som beboerne har foreslået til forskønnelse af byen. Forslagene har bl. a. omfattet byens gadekær og trekantsområdet ved Kvistskovvej/Præstegårdsvej.

Bylaugets bestyrelse har i september 2019 ansøgt Tryg Fonden om omsætning af en hjertestarter ved Lidemark Forsamlingshus.

Bylauget har endvidere i 2019 genindført traditionen med at afholde Skt. Hans Aften i Lidemark med fællesspisning, båltale og bålevents. Arrangement var vellykket med mange deltagere fra byen.

Scroll til toppen