- Om Bylauget

Initiativet til et Bylaug for Lidemark By skabtes på et møde hos Kenn Klinthøj i august 2018. I mødet deltog omkring 20 beboere fra byen, som var samlet for at drøfte hvordan vi kunne skabe mere liv, sammenhængskraft og fællesskab i Lidemark By og omegn.

Drøftelserne på mødet omhandlede blandt andet i hvilket omfang og hvordan Lidemark Stadion og Lidemark Forsamlingshus kunne indgå som samlingssted eller mødested for fælles aktiviteter, men også hvordan vi i almindelighed kunne skabe forbedringer for byen.

En mindre initiativgruppe blev nedsat med henblik på at omsætte ideerne i praksis og udarbejde en køreplan for hvordan vi fik etableret bylauget. For at give alle mulighed for at fremkomme med ideer, inviterede initiativgruppen alle beboere i Lidemark By og omegn til et idemøde i Lidemark Forsamlingshus i november 2018.

På idemødet var der stor tilslutning til stiftelsen af et Bylaug og på baggrund heraf blev Lidemark Bylaug stiftet den 27. januar 2019.

Bylaugets aktiviteter varetages af en bestyrelse, som samordner, koordinerer og godkender aktivitetsudvalgenes ideer og forslag. Forretningsorden for Lidemark Bylaug beskriver bestyrelsens funktion og opgaver samt aktivitetsudvalgenes rolle og opgaver samt herunder grænseflader mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalgene.

Scroll til toppen