- Bylauget

Initiativet til et Bylaug for Lidemark By skabtes på et møde hos Kenn Klinthøj i august 2018. I mødet deltog omkring 20 beboere fra byen, som var samlet for at drøfte hvordan vi kunne skabe mere liv, sammenhængskraft og fællesskab i Lidemark By og omegn.

Drøftelserne på mødet omhandlede blandt andet i hvilket omfang og hvordan Lidemark Stadion og Lidemark Forsamlingshus kunne indgå som samlingssted eller mødested for fælles aktiviteter, men også hvordan vi i almindelighed kunne skabe forbedringer for byen.

En mindre initiativgruppe blev nedsat med henblik på at omsætte ideerne i praksis og udarbejde en køreplan for hvordan vi fik etableret bylauget. For at give alle mulighed for at fremkomme med ideer, inviterede initiativgruppen alle beboere i Lidemark By og omegn til et idemøde i Lidemark Forsamlingshus i november 2018.

På idemødet var der stor tilslutning til stiftelsen af et bylaug og på baggrund heraf blev Lidemark Bylaug stiftet den 27. januar 2019.

I dag varetages bylaugets aktiviteter af foreningen “Lidemark Bylaug og Forsamlingshus”.

Scroll til toppen