- Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgenes rolle og opgaver er beskrevet i Bylaugets forretningsorden, hvoraf bl. a. fremgår:

Aktivitetsudvalgenes rolle er ideskabende og udførende.
Aktivitetsudvalgene arbejder med ideer og fremkommer med ønsker til aktiviteter inden for det enkelte aktivitetsudvalgs område.
Aktivitetsudvalgenes ønsker til aktiviteter fremsendes til bestyrelsens vurdering, prioritering og godkendelse.
Aktivitetsudvalg er med i processen.
Initiativer, der ikke kræver kontakt til myndigheder eller fondsansøgninger, kan umiddelbart iværksættes efter bestyrelsens godkendelse.
Andre aktiviteter gennemføres i samarbejde med bestyrelsen.

På baggrund af de ideer, som i november 2018 fremkom på et idemøde med fremmødte beboere fra Lidemark og Omegn, blev følgende aktivitetsgrupper etableret:

A: Forskønnelse af byen, trafiksanering.

B: Aktiviteter for børn og voksne, legeplads, motionsrute etc.

C: Fibernet og mobildækning

D: Fællesskab i byen og samarbejde med Lidemark Forsamlingshus

E: Lidemark Stadion og bæredygtige initiativer

Scroll til toppen