- Kontakt

Input eller andre forslag til hjemmesiden:
Lone Jørgensen. lidemarkforsamlingshus@yahoo.dk

Henvendelser vedrørende forsamlingshus:
Lone Jørgensen tlf. 29827396

Leje af forsamlingshus:
lidemarkforsamlingshus@yahoo.dk

Scroll to Top