- Bestyrelsen

Bestyrelsens funktion og opgaver fremgår af forretningsordenen, hvoraf bl. a. fremgår:
Bestyrelsen tegner Bylauget i alle henseender.
Bestyrelsen sikrer den overordnede prioritering af aktiviteter, som iværksættes, gennem indbyrdes vurdering og koordinering samt godkendelse af aktiviteter.
Bestyrelsen varetager al kontakt til offentlige myndigheder. Ved tilrettelæggelse af møder med myndigheder m. v. inviteres deltagere fra de relevante aktivitetsgrupper.

Forretningsorden Bylaugets bestyrelse

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 18. marts 2020 og består af:

Flemming Bordrup
Børge Johnsen (formand og regnskabsfører)
Kenn Klinthøj
Lillian Kock-Hansen
Benny Larsen
Anne Petersen
Allan Thorsø

Sammendrag af referater fra bestyrelsesmøder til og med 2. oktober 2019:

Scroll til toppen