- Planer for området

Planmæssigt er Lidemark og omegn omfattet af planstrategi fra 2016 og kommuneplan fra 2017 for Køge kommune.
Læs mere på Køge kommunes hjemmeside:

For Lidemark by gælder endvidere lokalplan 65, der blev vedtaget den 17. januar 1989 medens Lidemark var en del af Skovbo kommune.

Scroll to Top