- Fællesskab og faciliteter

I centrum af Lidemark forefindes et forsamlingshus fra 1924, som drives af en foreningen “Lidemark Bylaug og Forsamlingshus”.
Foreningens formål er at drive og opretholde Lidemark Forsamlingshus som lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og selskabelig art.
Foreningen understøtter samhørigheden og fællesskabet mellem områdets beboere.
For brug af forsamlingshuset eller ønske om at blive medlem, se mere under “Forsamlingshus”.

I Lidemark er etableret et Bylaug, der har til formål er at styrke fællesskabet og skabe aktiviteter til gavn for beboerne i Lidemark samt varetage byens og beboernes almene interesser over for offentlige myndigheder m. v. Bylauget skal bidrage til at understøtte Lidemarks udvikling og forskønnelse med respekt for de landskabelige og kulturelle værdier.
For medlemskab af Bylauget, se mere under “Bylaug”.

I 2020 blev der etableret fibernet i Lidemark by.

Lidemark kirke er en oprindelig landsbykirke fra det 12. århundrede. Udover kirkelige handlinger arrangerer menighedsrådet jævnligt musikarrangementer. Se mere på: http://www.lidemarkkirke.dk/

Scroll to Top