- Fakta og historie

Lidemark er en landsby i Køge kommune, der indtil kommunesammenlægningen i 2007 hørte under Skovbo kommune.
Lidemark by omfatter ca. 80 husstande, der fortrinsvis er ejerboliger.

Lidemark sogn omfatter desuden et antal fritliggende ejendomme og gårde, herunder bebyggelserne Druestrup og Gummerød.

Scroll to Top